Spiritualitás

A spirituális szemléletmód - mint lélektani nézőpont - olyan kapukat nyithat ki a lélekgondozás területén, amelyek gyógyító életforrást jelenthetnek a segítségre szorulók számára.

Spiritualitás

Az ember spirituális lény, akár tudatosan, akár tudattalanul éli meg önnön spiritualitását. Nem kell tehát vallásosnak lenni, vagy Istenben hinni ahhoz, hogy gyógyító jellegű spirituális tapasztalatok részeseivé váljunk.

(Szakdolgozatomat éppen ebben a témában írtam, Jézus „pszichológiája” címmel, amely Jézus tanításaival és gyógyító tevékenységével foglalkozik, tisztán lélektani szempontból elemezve azokat.)

Ugyanakkor keresztény emberként különösen nagy rálátásom van a hívő emberek problémáira, elakadásaira, amelyek – meggyőződésem szerint - ugyanúgy a spiritualitás nézőpontjából szemlélve oldódhatnak fel.

Kedvelj bennünket